Stichting Purple

OVER ONS

Over Stichting Purple

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK

De armoede waarin veel mensen in India leven raakt ons. Maar wat écht ons hart binnenkomt is de situatie van veel vrouwen en meisjes in dit land. Waar vrouwen in Nederland veel kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn, hebben veel vrouwen in India deze kansen niet gekregen. Wat voor vrouwen hier in Nederland vaak vanzelfsprekend is, is voor vrouwen in India niet weggelegd.

Purple wil deze vrouwen aan elkaar verbinden en hiermee de negatieve spiraal van armoede doorbreken. Omdat wij geloven dat wanneer vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen en de vrijheid krijgen om zelf een toekomst op te bouwen, dit niet alleen hun eigen leefwereld verandert, maar ook die van hun kinderen en omgeving.

Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Hiermee dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor deze vrouwen en hun dochters.

“Ik geloof dat wij vanuit de kansen en mogelijkheden die we zelf hebben gekregen kunnen uitdelen aan anderen, waardoor levens veranderen van kansarm naar kansrijk.”

Over Stichting Purple

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK

De armoede waarin veel mensen in India leven raakt ons. Maar wat écht ons hart binnenkomt is de situatie van veel vrouwen en meisjes in dit land. Waar vrouwen in Nederland veel kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn, hebben veel vrouwen in India deze kansen niet gekregen. Wat voor vrouwen hier in Nederland vaak vanzelfsprekend is, is voor vrouwen in India niet weggelegd.

Purple wil deze vrouwen aan elkaar verbinden en hiermee de negatieve spiraal van armoede doorbreken. Omdat wij geloven dat wanneer vrouwen de kans krijgen zich te ontwikkelen en de vrijheid krijgen om zelf een toekomst op te bouwen, dit niet alleen hun eigen leefwereld verandert, maar ook die van hun kinderen en omgeving.

Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Hiermee dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor deze vrouwen en hun dochters.

Jochebed Neuteboom

FOUNDER & CEO

“Ik geloof dat wij vanuit de kansen en mogelijkheden die we zelf hebben gekregen kunnen uitdelen aan anderen, waardoor levens veranderen van kansarm naar kansrijk.”

Wat we doen

ONZE WERKWIJZE

Microgiften

De vrouw start een eigen onderneming.

Businesscoaches

Businesscoaches begeleiden de vrouw.

Lokale partners

Lokale partners weten welke vrouwen geholpen worden.

Self Help Group

De vrouwen ondersteunen elkaar in een SHG.

Women Empowerment

Dit proces van investeren helpt doorlopend.

Hier staan wij voor

ONZE KERNWAARDEN

Ons beleid en handelen komen voort uit onze zes kernwaarden.

Gelijkwaardigheid

Ieder mens is evenveel waard, ongeacht het inkomen, geslacht, religie en sociale of andere status. Dit staat centraal in elke relatie die wij aangaan.

Waardigheid

Armoede tast de waardigheid van mensen en hun gevoel van eigenwaarde aan. Wij willen dat kansarme vrouwen in India in hun kracht worden gezet en dat zij hun waardigheid terugkrijgen.

Geven en delen

Geven laat je anders kijken naar geld; je richt je meer op een ander en minder op jezelf. Delen vanuit de kansen en mogelijkheden die je hebt gekregen, verandert levens van anderen van kansarm naar kansrijk.

Samenwerken

Wij werken samen met betrouwbare, lokale organisaties. Zij zijn cultuursensitief en weten vanuit hun netwerk, kennis en expertise het beste welke vrouwen geholpen zijn met een microgift.

Verbinden

Wij willen ons verbinden aan kansarme vrouwen in India, door iedere vrouw te zien als individu, te kiezen voor een persoonlijke aanpak en een relatie met haar aan te gaan.

Transparant

Wij zijn open en transparant in onze communicatie. Dit vinden wij in alle facetten van Purple belangrijk. Zoals de besteding van de donaties, onze werkwijze, de behaalde successen en failures.

Zo dragen wij bij

MILLENIUMDOELSTELLINGEN

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Wij willen hieraan bijdragen en gaan actief aan de slag met de onderstaande SDG’s.

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

Wij investeren in vrouwen, zodat zij een eigen onderneming kunnen starten. Ons streven voor iedere vrouw is dat zij minimaal ₹ 22.621,79 (€ 270,-) per maand verdient. Met dit inkomen kan het gezin goed rondkomen en is er geen sprake meer van armoede.

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat elk kind naar school gaat. Eén van onze voorwaarden is dat de kinderen van de vrouw naar school gaan. Ook zetten wij ons in voor educatie van de vrouwen zelf, zoals begeleiding van een businesscoach, een ‘Women Empowerment’ programma en waar nodig vaardigheidsonderwijs.

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

Wij willen de positie van vrouwen in hun eigen leefomgeving verbeteren. Zo stimuleren wij eigen bezit, willen we bijdragen aan het terugdringen van het aantal kindhuwelijken en krijgen meisjes de mogelijkheid hun middelbare school af te ronden.

Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Wij geven vrouwen de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten door middel van het verstrekken van microgiften. De businesscoach begeleidt ze tijdens de (door)ontwikkeling van hun onderneming.

Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

Het toenemende inkomen heeft niet alleen impact op het eigen gezin, maar ook op de omgeving. Het geld dat de vrouw verdient stroomt terug in de lokale economie, waardoor ook andere ondernemers meer inkomsten genereren.

Wij zijn Purple

ONZE ORGANISATIE

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Paul Potman

VOORZITTER

Jan Lolke Dijkstra

PENNINGMEESTER

Jorieke Stolker

SECRETARIS

Kathy Vink-Oost

BESTUURDER

Onze resultaten en toekomstplannen

Rapporten en documenten

Wij laten graag zien waar we voor staan, wat we hebben bereikt en hoe we de toekomst voor ons zien.

Vraag en antwoord

MEEST GESTELDE VRAGEN

Vaak worden dezelfde vragen aan ons gesteld. Hieronder beantwoorden we deze vragen.

Purple zet zich in voor (kans)arme vrouwen op het platteland in India. Omdat wij geloven dat elke situatie uniek is en we iedereen als individu zien, hanteren we hierbij geen strikte doelgroep of leeftijdsgrens. We richten ons voornamelijk op deze vrouwen:

  • Zij woont op het platteland in India.
  • Zij is 15 jaar of ouder.
  • Zij of het gezin moet rondkomen van minder dan ₹123,74 ($5,50) per persoon per dag.
  • Zij werkt niet of het werk dat ze doet levert onvoldoende op om van rond te komen.
  • Zij wil een eigen onderneming starten om voldoende inkomen te genereren om in het levensonderhoud van zichzelf en/of haar gezin te voorzien.
  • Als ze kinderen heeft, is zij bereid om haar kinderen t/m 14 jaar oud naar school te laten gaan.
  • Zij is bereid om door Purple te worden begeleid.

Wij willen je graag betrekken bij de besteding van jouw gift aan vrouwen in India. Daarom zal dit te volgen zijn op onze website en via onze nieuwsbrief.

Na het behalen van het doelbedrag, ontvangt de vrouw in India een microgift en hiermee kan ze haar eigen onderneming starten. Als deze ‘up and running’ is, verschijnt er een update op haar eigen pagina op onze website en wordt er een pin geplaatst op de kaart van India. Je kan hierdoor volgen wat er met de gift is gebeurd en ziet ook het daadwerkelijke resultaat.

Elke gift aan een vrouw in India wordt 100% aan haar besteed. Het doelbedrag bestaat uit het bedrag dat nodig is voor het starten van haar onderneming en een opslag voor de begeleiding vanuit Purple en de reiskosten van haar businesscoach.

Het salaris van de businesscoach wordt betaald vanuit de doorlopende campagne ‘Sponsor een businesscoach’.

Overheadkosten worden betaald door onze Purple Partners en door gerichte donaties aan Purple.

Wanneer er via een campagne méér wordt gegeven dan nodig om de betreffende onderneming te starten, kan het resterende bedrag besteed worden aan het opstarten van een onderneming voor een andere vrouw.

Purple heeft een ANBI-status. Onder voorwaarden mag je de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Jochebed Neuteboom

FOUNDER & CEO

“Ik geloof dat wij vanuit de kansen en mogelijkheden die we zelf hebben gekregen kunnen uitdelen aan anderen, waardoor levens veranderen van kansarm naar kansrijk.”

In mijn dagelijkse leven ben ik artiestenmanager en ben ik als organisator betrokken bij diverse evenementen. Maar dit zijn niet mijn roots. Mijn carrière begon na het behalen van de HBO-V in de zorg. Daarna ben ik als opleider in een verpleeghuis aan de slag gegaan en mocht hiervoor mijn Bachelor of Education afronden. De gemene deler is altijd een combinatie geweest van organiseren en de zorg voor mensen. Ik zet mijn talenten graag in om een ander verder op weg te helpen.

Van kinds af aan zijn armoede en onrecht al thema’s die mij in beweging zetten. Toen ik voor mijn werk in India mocht rondreizen werd ik enorm geraakt door de armoede waarin veel mensen leven. Maar wat écht mijn hart binnenkwam is de situatie van veel vrouwen en meisjes in dit land. Waar ik in mijn leven veel kansen heb gehad om me te ontwikkelen en te worden wie ik nu ben, hebben zij deze kansen niet gekregen.

Voor deze vrouwen wil ik mij inzetten. Daarom heb ik Purple opgericht. Met deze stichting wil ik kansarme vrouwen in India helpen een eigen onderneming te starten om daarmee een kansrijke toekomst op te bouwen. 

Ik woon in Ede, ben getrouwd met een lieve man en moeder van vier kinderen. Ik houd ervan om met mensen af te spreken met een goede kop koffie erbij. Ik ben eigenlijk altijd bezig en geniet ervan nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Paul Potman

VOORZITTER

“Meewerken aan het bieden van kansen die vrouwen zelf mogen vormgeven, de spiraal van de armoede doorbreken voor de volgende generatie meisjes, telkens één voor één – fantastisch!”

Armoede heeft mij altijd geraakt, het is niet voor te stellen wat de impact van de plek waar je wieg staat op je leven is. Wat een onrecht. Als student heb ik ooit gezegd ‘Als ik geld heb voor een goede auto – rijd ik er twee; één zelf in Nederland en een ander één in India’. Met Purple kan ik deze belofte invulling geven. Armoede beperkt de verbeelding van een mens – Purple wil vrouwen een kansrijk perspectief bieden, hoe mooi om hieraan mee te doen. Meewerken aan het bieden van kansen die zij zelf mogen vormgeven, de spiraal van de armoede doorbreken voor de volgende generatie meisjes, telkens één voor één – fantastisch!

Ik mag in de zorg werken als manager financiën. Naast de zorg ben ik betrokken in het onderwijs, heb ik voor de overheid gewerkt en ben ik voortdurend betrokken in het ‘maatschappelijk middenveld’. Ik zie het als een uitdaging om in een wereld waar verbanden tussen inkomsten en uitgaven afwezig zijn, doelen te definiëren en deze als team na te jagen. In de sectoren waar ik betrokken ben, zijn de financiën middel – geen doel. Hoe kan mijn financiële blik de organisatie helpen vernieuwen en helpen haar doelen te verwezenlijken?

Mijn vrouw, kinderen en ik wonen, werken, leren en verlenen gastvrijheid in Zierikzee. We hebben een Bed & Breakfast in het centrum en we mogen het Rijksmonumentale pand waar we wonen renoveren. Belangrijker is mijn identiteit als zoon, echtgenoot en vader, ik mag het allemaal dagelijks zijn. Het is een uitdaging hierin te groeien – waarbij karakter tonen telkens weer de grootste uitdaging blijkt te zijn.

Jan Lolke Dijkstra

PENNINGMEESTER

“Ik wil helpen om het verschil te maken in levens van vrouwen en hun gezinnen in India. “

Ik ben Jan Lolke Dijkstra, 1968, vader van 3 kinderen en woonachtig in Friesland. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om hard te lopen en om in de natuur te wandelen. Voor een (goed) boek maak ik ook graag tijd.

Ik ben werkzaam als registeraccountant en heb een eigen kantoor met vestigingen in Drachten en Groningen. We zijn werkzaam voor een breed scala aan MKB-bedrijven en helpen diverse stichtingen en organisaties. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van Fers (Bibliotheken Friesland) en heb nog enkele bestuurslidmaatschappen.

Vanuit mijn professie kan ik als penningmeester van toegevoegde waarde zijn voor Purple. Ik word geraakt als ik hoor dat vrouwen en kinderen onderdrukt, uitgebuit of misbruikt worden. Als bestuurslid van Purple kan ik helpen om het verschil te maken in levens van vrouwen en hun gezinnen in India.

Jorieke Stolker

SECRETARIS

“Ik hoop bij te dragen aan de mogelijkheden voor vrouwen in India, zodat zij niet langer hoeven overleven maar kunnen gaan léven. “

India heeft een stukje van mijn hart. Ik heb er een tijdje gewoond, gewerkt en rondgereisd en ben van het land en haar mensen gaan houden. Als vrouw in Nederland heb ik mogelijkheden te over; ik heb zelf mogen kiezen wat ik wilde studeren, waar ik wil werken, wonen en zelfs wat ik wil eten. Met mijn betrokkenheid als secretaris bij Purple hoop ik bij te dragen aan de mogelijkheden voor vrouwen in India, zodat zij niet langer hoeven overleven maar kunnen gaan léven.

Na een baan als prostitutie maatschappelijk werker bij Scharlaken Koord in Amsterdam, heb ik vijftien jaar in de jeugdzorg gewerkt. Eerst in India met (Nederlandse) slachtoffers van loverboys en vervolgens in Nederland als gezinsbegeleider. Inmiddels heb ik de jeugdzorg verruild voor het werken met volwassenen, als ambulant begeleider van mensen die op verschillende levensgebieden ondersteuning kunnen gebruiken.

Ik woon in Ede, werk in Renkum en omgeving en houd ervan om zoveel mogelijk van de rest van de wereld te zien en ontdekken.

Kathy Vink-Oost

BESTUURDER

“Al van jongs af aan is het mijn verlangen om vrouwen en meisjes te zien floreren zodat zij in staat gesteld worden om hun volle potentieel te ontwikkelen.”

De positie van vrouwen en meisjes is in veel delen van de wereld zorgwekkend. Al van jongs af aan is het mijn verlangen om vrouwen en meisjes te zien floreren zodat zij in staat gesteld worden om hun volle potentieel te ontwikkelen. Ik vind het geweldig om met Purple een bijdrage te mogen leveren aan dit doel en te zien hoe vrouwen in India zich ontwikkelen van een kansarme naar een kansrijke positie in hun gemeenschap.

Ik werk als adviseur of (interim) manager voor internationale maatschappelijke organisaties die een positieve bijdrage leveren aan ontwikkelingslanden.

Ik ben Kathy getrouwd met Jan Willem, heb een volwassen zoon die het huis uit is. We wonen in het mooie Rhenen. Hou van wandelen, reizen, andere culturen, musea, koken, schilderen en vooral van humor en gezelligheid met familie en vrienden.

Steun ons werk

DONEER AAN STICHTING PURPLE

Elke gift aan een vrouw in India wordt 100% aan haar besteed. Met een donatie aan Purple help je ons de overheadkosten te betalen. Ook geef je ons hiermee de kans om verder te groeien en te ontwikkelen, zodat we nog meer vrouwen in India kunnen helpen met een microgift.

 

Steun ons werk

DONEER AAN STICHTING PURPLE

Volg ons werk

INSCHRIJVEN VOOR DE PURPLE NIEUWSBRIEF

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van ons werk.